Electronic Customer Support (eCS) - Aduan Kerosakan PHB
eCS bertujuan untuk membantu memudahkan pihak pengguna untuk melaporkan sebarang kerosakan berkaitan kemudahan dan infrastruktur bangunan (MEKANIKAL, ELEKTRIKAL, AWAM dan LANSKAP) yang disediakan oleh pihak Harta Bina untuk diambil tindakan.
 
  Sistem ADU@IT
ADU@IT merupakan sistem bagi membuat aduan permasalahan atau kerosakan perkakasan komputer, permasalahan capaian ke internet, permasalahan dengan perisian komputer dan sistem maklumat universiti, membuat permohonan instalasi perisian komputer dan menyemak semula aduan yang telah dilaporkan.
 
  Sistem Saluran Aduan & Cadangan Dalaman (SSACD)
SSACD menerima aduan mengenai ketidakpuasan terhadap tindakan pentadbiran di UTM yang dirasai tidak adil, tidak mematuhi undang-undang dan peraturan yang sedia ada termasuk salahlaku, penyelewangan, salahguna kuasa, salah tadbir dan seumpamanya.
 
Paparan terbaik menggunakan paparan resolusi 1024 x 768